Yn ōl i'r Cyrsiau

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (PCE) PCET (Rhan-Amser)

Mae’r Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (PCE PCET) ar gyfer myfyrwyr sydd â chymhwyster pwnc penodol sydd â diddordeb mewn addysgu fel gyrfa. Ar y cwrs, byddwch yn datblygu eich sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o ymarfer addysgu a dysgu llwyddiannus mewn addysg ôl-orfodol a meithrin eich hyder fel ymarferwr proffesiynol. Drwy gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddwch yn ennill cymhwyster addysgu a gydnabyddir yn genedlaethol i weithio mewn addysg bellach a’r sector ôl-orfodol ehangach. Cyflwynir y cwrs hwn trwy adran Academi Chweched Dosbarth (SFA) y Coleg, ar gampysau Afan a’r Drenewydd. Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.