Yn ōl i'r Cyrsiau

Tystysgrif FDQ Lefel 1 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-Amser: Noson)

Mae hwn yn gwrs rhan-amser, gyda sesiwn ymarferol 3 awr. Wedi’i gynllunio i gwmpasu’r sgiliau sylfaenol mewn addurno cacennau i gynnwys datblygu sgiliau gweithio gydag eisin brenhinol, a phâst siwgr, modelu gyda phastau i gynnwys marsipán a chyfryngau past eraill, gwneud a defnyddio blodau pib a phast siwgr sylfaenol, cynhyrchu gateau addurnedig a hefyd cynhyrchu dyluniadau cacennau. Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â llawer iawn o sgiliau sylfaenol yn y maes hwn. Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gall yr ymgeisydd symud ymlaen i lefel 2, neu ddefnyddio’r cymhwyster i wneud cais am swydd yn y diwydiant pobi, neu i ddechrau eu busnesau eu hunain.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.