Yn ōl i'r Cyrsiau

Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (Rhan-Amser)

Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol yw’r cymhwyster iechyd a diogelwch mwyaf uchel ei barch o’i fath. Fe’i cynlluniwyd i adlewyrchu anghenion cyflogwyr heddiw gan roi popeth sydd ei angen arnynt i’w wybod a’i wneud i ddysgwyr i wneud eu gweithle’n fwy diogel.

Yng Ngrwp Colegau NPTC rydym wedi canolbwyntio ar ddarparu sgiliau seiliedig ar waith sy’n berthnasol ac yn hanfodol i ddiwydiant a bydd y cwrs hwn yn cefnogi’r rhai sy’n dymuno gwella iechyd a diogelwch yn y gweithle yn ogystal â chreu carreg gamu i’r rhai sy’n dymuno cychwyn ar yrfa mewn Iechyd a Diogelwch rheoli.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.