Yn ōl i'r Cyrsiau

Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Rhan-Amser)

Cwrs ymarferol wedi’i anelu at unigolion sydd am wella eu sgiliau garddwriaethol a’u sgiliau y gellir eu defnyddio naill ai i wella eu cyfleoedd gwaith neu eu gerddi eu hunain. Asesir trwy arsylwi gwaith ymarferol a chwestiynu gwybodaeth greiddiol. Mae ystod eang o bynciau yn cynnwys lluosogi, tocio, defnyddio peiriannau a chynnal a chadw peiriannau.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.