Yn ōl i'r Cyrsiau

Tystysgrif Lefel 2 mewn Garddwriaeth Ymarferol/Sgiliau Garddio (Rhan-Amser)

Cwrs ymarferol wedi’i anelu at unigolion sydd am wella eu sgiliau garddwriaethol y gellir eu defnyddio i wella eu cyfleoedd gwaith. Asesir trwy arsylwi gwaith ymarferol a chwestiynu gwybodaeth greiddiol. Mae ystod eang o bynciau yn cynnwys lluosogi, tocio, defnyddio peiriannau a chynnal a chadw peiriannau.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.