Yn ōl i'r Cyrsiau

Tystysgrif Lefel 3 mewn Troseddeg

Mae dealltwriaeth o droseddeg yn berthnasol i lawer o swyddi yn y sector cyfiawnder troseddol, gwaith cymdeithasol a phrawf a chymdeithaseg a seicoleg. Mae Tystysgrif Gymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Troseddeg yn gymhwyster gydag elfennau seicoleg, y gyfraith a chymdeithaseg sy’n ategu astudiaethau yn y dyniaethau.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.