Yn ōl i'r Cyrsiau

Tystysgrif Sgiliau Weldio Lefel 2 (Rhan-Amser: Noson)

Mae’r Cwrs Weldio Rhan-Amser Lefel 2 Noson (5pm-9pm) hwn wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion sydd â diddordeb mewn dysgu proses weldio benodol, naill ai MIG, TIG, neu MMA mewn safleoedd fertigol a uwchben. Mae’r cwrs yn rhedeg am 16 wythnos ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill dyfarniad achrededig yn y broses weldio o’u dewis. Mae’r cwrs hwn yn ddilyniant o’n cwrs Noson Rhan-amser Lefel 1. Drwy gydol y cwrs, bydd myfyrwyr yn datblygu eu gwybodaeth mewn theori weldio a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gyflawni’r broses weldio o’u dewis yn effeithiol. Addysgir y cwrs mewn amgylchedd gweithdy, gan roi cyfle i fyfyrwyr ymarfer eu sgiliau a datblygu eu techneg dan oruchwyliaeth tiwtor profiadol. Bydd y cwrs yn ymdrin â hanfodion weldio, gan gynnwys ystyriaethau iechyd a diogelwch, egwyddorion weldio, ac offer weldio.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.