Ymarferwyr Llythrennedd Lefel 3

Bydd y cwrs yma’n helpu dysgwyr i ddeall oedolion a phobl ifanc fel dysgwyr llythrennedd, y gwahanol gamau o asesu dysgwyr llythrennedd a’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i gynllunio, cyflwyno a gwerthuso rhaglenni llythrennedd effeithiol. Mae’n ofynnol cael lleoliad addysgu 15 awr a dau arsylwad addysgu yn y cwrs yma.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.