Ymwybyddiaeth O Ddyscalculia

Bydd y cwrs yma’n helpu dysgwyr i ddeall beth yw Dyscalculia, sut i’w adnabod a sut i ymateb iddo, yr effaith y mae’n ei gael ar unigolion a sut i gefnogi’r rhai sydd â Dyscalculia.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.