Ymwybyddiaeth O Ddyslecsia

Bydd y cwrs yma’n helpu dysgwyr i gynyddu eu gwybodaeth am Ddylecsia, Dyslecsia fel anabledd yn ôl y gyfraith, sut y mae’n effeithio ar unigolion a sut y gallwn ni gefnogi’r rhai sydd â Dyslecsia.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.