Ymwybyddiaeth O Ddyspracsia

Bydd y cwrs yma’n helpu dysgwyr i ddeall yr anawsterau y gallai unigolyn â Dyspracsia eu profi, sut mae’n ymddangos yn y dosbarth, y llwybr a’r broses at gyfeirio a ffyrdd o gefnogi unigolion.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.