Yn ōl i'r Cyrsiau

Lefel 3 Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (Rhan-Amser)

Mae Rheoliadau Iechyd, Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981 yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyflogwr wneud trefniadau i sicrhau bod eu gweithwyr yn cael sylw ar unwaith os ydynt yn cael eu hanafu neu’n mynd yn sâl yn y gwaith.

Mae hyn yn cynnwys cynnal asesiadau risg, penodi nifer addas o swyddogion cymorth cyntaf a darparu hyfforddiant cymorth cyntaf priodol. Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau, y wybodaeth a’r agwedd gadarnhaol i’r ymgeisydd i reoli sefyllfa o argyfwng. Mae’r cwrs hwn wedi’i gymeradwyo gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd, Diogelwch (HSE) i’w safonau uchel.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol: – Cyflwyniad i gymorth cyntaf yn y gwaith – Anatomeg sylfaenol – Y system resbiradol – Dresin, rhwymynnau a hylendid da – Y system cylchrediad gwaed – Y person cymorth cyntaf, deddfwriaeth – Y system nerfol – Toresgyrn – Llosgiadau, sgaldiadau – Y llygad – Gwenwynau – Cludo anafusion – Hefyd yn cynnwys hyfforddiant AED gyda thystysgrif yn ddilys am 12 mis

Darparwyr Cyrsiau

 • Grwp Colegau NPTC

  • Canolfan Adeiladwaith Maesteg
  • Coleg Bannau Brycheiniog
  • Coleg Y Drenewydd
  • Coleg Pontardawe
  • Canolfan Adeiladwaith Abertawe
  • Academi Chwaraeon Llandarcy
  • Coleg Castell-nedd
  • Coleg Afan
  Ymweld ā'r darparwr hwn
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.