Cyllidebu

Gwnewch y gorau o’ch arian ar y cwrs dau ddiwrnod yma. Bydd dysgwyr yn deall yr angen am gyllidebu o fewn y cartref ac yn deall dulliau talu am bethau fel gwasanaethau, ffonau symudol ac ati a ffyrdd i gael y fargen orau.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.