Yn ōl i'r Cyrsiau

Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion ac Ymarfer Codi a Chario (Rhan-Amser: eDdysgu)

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion sy’n codi a chario yn y gwaith ac yn darparu gwybodaeth hanfodol am reolaethau, peryglon a sut i leihau’r risg o anafiadau.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol: – Beth yw codi a chario? – Anafiadau codi a chario – Deddfwriaeth – Osgoi codi a chario – Adrodd am ddamweiniau – Asesiadau risg – Risgiau sy’n gysylltiedig â chodi a chario – Llwythi – Amgylchedd gwaith – Ffactorau amgylcheddol eraill – Gallu unigol – Arfer da – Anatomeg a ffisioleg

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.