Yn ōl i'r Cyrsiau

Gofal, Chwarae, Dysgu A Datblygiad Plant: Craidd Ac Ymarfer (Lefel 2 )

Mae’r cwrs yma’n arwain at gymhwyster mewn Gofal Plant i unrhyw un sydd eisiau gweithio neu sydd newydd ddechrau gweithio yn y sector plant a phobl ifanc. Bydd dysgwyr yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc o enedigaeth i 19 mlwydd oed a byddan nhw’n cael eu hasesu drwy waith neu leoliad gwaith. Mae’r cymhwyster hwn yn cwrdd â’r gofynion ar gyfer cyflogaeth a/neu gamu ymlaen yn eu gyrfa.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.