Goresgyn Rhwystrau I Waith

Bydd dysgwyr yn gallu adnabod a deall effeithiau gorbryder a sut y gellir rheoli hyn, rhwystrau rhag dod o hyd i waith a sut i gael cefnogaeth a chymorth i orchfygu’r rhain.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.