Gweinyddu Lefel 1 A 2

Ymchwil, e-bost, Microsoft Word ac Excel. Mae pynciau’r cwrs yn cynnwys rolau a chyfrifoldebau gweinyddol, sgiliau a nodweddion angenrheidiol, sut i gynllunio cyfarfod, cynhyrchu llythyrau busnes, e-byst a thaenlenni sylfaenol. Byddwch yn dysgu sut mae swyddfa’n gweithio ac am y gwahanol fathau o offer swyddfa.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.