Yn ōl i'r Cyrsiau

Lefel 1 Ymwybyddiaeth o Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)

Mae problemau iechyd meddwl yn y gweithle yn bodoli ac yn effeithio ar bob unigolyn. Mae busnesau nawr, yn fwy nag erioed, yn cael eu hannog i gymryd perchnogaeth o les cyflogeion a gallwn eich helpu i gyflawni hyn.

Bydd ein cwrs ymwybyddiaeth yn rhoi hyder i staff wybod beth yw iechyd meddwl a sut i adnabod, darparu cyngor a chefnogi cyflyrau amrywiol.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol: – Beth yw iechyd meddwl a pham mae pobl yn datblygu cyflyrau iechyd meddwl – Rôl Swyddog Cymorth Cyntaf i gefnogi iechyd meddwl – Sut i ddarparu cyngor a chymorth ymarferol i berson sy’n cyflwyno cyflwr iechyd meddwl – Sut i adnabod a rheoli straen – Sut i adnabod ystod o gyflyrau iechyd meddwl

Darparwyr Cyrsiau

 • Grwp Colegau NPTC

  • Academi Chwaraeon Llandarcy
  • Canolfan Adeiladwaith Abertawe
  • Coleg Afan
  • Coleg Bannau Brycheiniog
  • Coleg Castell-nedd
  • Coleg Pontardawe
  • Coleg Y Drenewydd
  Ymweld ā'r darparwr hwn
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.