Yn ōl i'r Cyrsiau

Pearson BTEC Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Rheolaeth Adeiladu [Rhan-amser]

Os ydych am wella’ch gyrfa mewn adeiladu a rheoli, dychwelyd i addysg neu’n ceisio newid gyrfa yn y sector amgylchedd adeiledig, yna mae ein cwrs HNC Rheolaeth Adeiladu yn ddelfrydol i chi. Ar y cwrs byddwch yn astudio ystod o fodiwlau a fydd yn datblygu eich cymwyseddau proffesiynol a thechnegol, yn barod ar gyfer gyrfa amgylchedd llawn boddhad. Byddwch yn adeiladu ar eich gwybodaeth am yr ymarferoldeb a’r cyfreithlondeb sy’n gysylltiedig â chyflawni prosiectau amgylchedd adeiledig. Dysgwch sut mae dulliau adeiladu traddodiadol a modern yn cael eu defnyddio i wneud y mwyaf o gynaliadwyedd prosiectau adeiladu. Datblygwch eich dealltwriaeth o sut mae pobl yn prosesu a rheolaeth ddigidol yn cyfuno i gynhyrchu prosiectau llwyddiannus. Gwella eich sgiliau i ddatblygu eich gyrfa a’ch potensial i ennill ymhellach.

Darparwyr Cyrsiau

  • Grwp Colegau NPTC

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.