Yn ōl i'r Cyrsiau

VTCT VRQ Tystysgrif Lefel 2 mewn Triniaethau Ewinedd (Rhan-Amser: Noson)

Mae Tystysgrif Lefel 2 VTCT VRQ mewn Triniaethau Ewinedd yn gwrs harddwch rhan-amser am flwyddyn. Mae’n ymdrin â thrin dwylo a chelf ewinedd sylfaenol, gan gynnwys strwythur a thyfiant ewinedd, afiechydon ac anhwylderau’r croen a’r ewinedd, anatomeg y llaw a’r fraich, a gweithdrefnau ymarferol ar gyfer trin dwylo, sy’n edrych ar dechnegau ymgynghori a chyngor gofal cartref. Yn ogystal, mae’r rhaglen yn ymdrin â thechnegau ewinedd artiffisial, gan gynnwys theori ac ymarfer lapio sidan, gosod blaenau, blendio ac acryligau. Mae hefyd yn canolbwyntio ar fusnes, manwerthu ac iechyd & diogelwch.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.